Siirrettävien tallennusvälineiden (USB, HDD, SD) valvonta

CleverControl valvoo erikseen ulkoisten massamuistien toimintaa.

  • Saat täyden listan tapahtumista jolloin ulkoiset asemat on yhdistetty tietokoneeseen
  • Saat yhteyden nimen, ajan ja keston
  • Näe välittömästi mitkä käyttäjät yhdistävät ei hyväksyttyjä asemia tietokoneisiinsa
  • Tarkista kaikki ulkoiset tallennusyhteydet mukaan lukien USB, HDD, SD, CD/DVD jne.
usb

Kuinka tämä ominaisuus voi olla hyödyllinen?

Valitettavasti, jotkut työntekijät saattavat vuotaa tietoja tai käyttää väärin firman tietoja. CleverControl voi auttaa sinua ehkäisemään tämän tapahtumista tai löytää sen joka on vastuussa tästä. Kuvakaappausten lisäksi sinä voit nähdä mitkä tiedostot oli kopioitu firman tietokoneelle tai kopioitu siitä pois, ja helposti löytää syyllinen.
Tätä samaa ominaisuutta voidaan käyttää jos joku käyttää työkonetta henkilökohtaisiin tarpeisiinsa, lataa tiedostoja internetistä ja kopioi ne muistitikulle.

Rekisteröinti ja ilmainen lataus

Vastuuvapauslauseke

Olet täten tietoinen, että ohjelmistojen kuten CleverControl-valvontaohjelmiston käyttämistä tietokoneilla tai muilla laitteilla, joita sinulla ei ole lupa käyttää, pidetään maasi lakien rikkomisena. Lupa tarkoittaa, että sinun tulee asentaa tällaiset valvontaohjelmistot vain laitteisiin, jotka oikeutetusti omistat tai joihin sinulla on laitteen laillisen omistajan lupa, ja sinun täytyy myös asianmukaisesti ilmoittaa kaikille laitetta käyttäville henkilöille, että kyseiseen laitteeseen on asennettu tällainen ohjelmisto ja että laitetta käyttävätovat valvonnan alaisina. Yllä mainittujen ehtojen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa lain rikkomiseen sekä sakkorangaistuksiin ja muihin rikosoikeudellisiinseuraamuksiin. Sinun tulisi kysyä lakimieheltäsiCleverControl-ohjelmistonlaillisuudesta maassasi ennen sen lataamista ja käyttöä. CleverControl-ohjelmisto on tarkoitettu vain työntekijöiden seurantaan. Sitä ei saa käyttää henkilön valvontaan hänen tietämättään ja ilman hänen lupaansa.

×